O klubu

Vážení rodiče,

Od 1.9.2012 tj. na nový školní rok dochází ke změnám v platbě poplatků za školní klub. Částka od 1.9.2024 činí 350,-Kč na běžný měsíc.

Školné za ŠD/ŠK je stanoveno ve výši 1750,- Kč za každé pololetí (výše měsíčního poplatku za žáka je určena 350 Kč). Platbu je zákonný zástupce žáka povinný uhradit předem:

pro 1.pololetí je splatné do 30. září 2024 (za září, říjen, listopad, prosinec, leden),
pro 2.pololetí je splatné do 31. ledna 2025 (za únor, březen, duben, květen, červen).

Platba se provádí  převodem  na účet školy 4272 4824/0600 pod přiděleným variabilním symbolem.

Neposílejte platby v době školních prázdnin.

Po předání přihlášky do školního klubu na nový školní rok, Vám bude předán k vyplnění informační list k vyplnění, na kterém zvolíte způsob poukazování plateb a kde bude uveden variabilní symbol, který nahlásíte na začátku nového školního roku při zřizování trvalého příkazu či souhlasu s inkasem v peněžním ústavu, kde máte veden účet. Upozorňujeme, že každému jednotlivému žáku bude přidělen jiný variabilní symbol.

Účet příjemce (tj. školy) zůstává stejný a bude uveden rovněž na informačním listu.

Případné dotazy Vám odpovíme na telefonním čísle:

+420 777 606 375 - J. Filipi
+420 723 560 366 - Bc. M. Jonášová

 

PROJEKT - LES VE ŠKOLE

Školní klub se od září 2023 připojil k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Je to program, který motivuje pedagogy, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.

Školní klub v průběhu školního roku uskutečňoval výpravy do přírody i do lesa, poznával rostliny, živočichy a jejich pobytová znamení.

Úspěšným absolvováním celého programu školní klub získal certifikát Lesní třídy a roční patronaci nad 10m² vznikajícího pralesa na Ještědském hřebeni.