Volná pracovní místa

Proč pracovat na ZŠ Slovanka Česká Lípa?

 • Stabilní zaměstnání, jsme škola s plnou kapacitou žáků.
 • Zapracování na každou pozici - pomůže Vám uvádějící učitel, kolegové i vedení školy.
 • Férové pracovní podmínky.
 • Otevřené a přímé jednání.
 • Péče o rozvoj a růst zaměstnanců.
 • Pravidelné navyšování mzdy s odpracovanými lety.
 • Kreativní prostředí.
 • Smysluplná práce s konkrétními výsledky.
 • Pedagogové mají rozdělení pracovní doby na přímou a nepřímou.
 • Možnost částečných a flexibilních úvazků
 • Možnost podílet se  na chodu školy a do určité míry jej ovlivňovat.
 • Možnost dalšího vzdělávání, případně doplnění studia a dalšího rozvoje.
 • Práce u nás ve škole je především posláním.
 • Moderní škola, plně vybavená technikou i informačním systémem.

ZŠ Slovanka jako zaměstnavatel

ZŠ Slovanka je českolipská škola s plnou kapacitou žáků (600 dětí). Škola je zateplená, má nové školní hřiště, informační systém i dokumentace školy je plně elektronická. Škola je zapojena v projektu Ekoškola, Etická škola, Zdravá škola, v rámci mediální výchovy je členem Dětské tiskové agentury. Hledáme lidi, kteří jsou trpěliví, pohodoví a mají rádi děti. 

V současné době hledáme:

 • učitel, učitelka I. i II. stupeň
 • Své nabídky, motivační dopis a strukt. životopis posílejte na zsslovanka@seznam.cz

 •  

-------------------------------------------------------------

vyvěšeno:  12. 12. 2022

OD 1. 2 . 2023 přijmeme pacovníka na pozci: dvojjazyčný asistent 

 

Cílová skupina žáků s OMJ je definována jako:
• děti, jejichž alespoň jeden rodič má státní příslušnost jiného státu nebo je bez státní příslušnosti;
• děti z rodin migrantů s českým občanstvím;
• děti emigrantů, kteří se vracejí zpět do České republiky po dlouhodobém pobytu v zahraničí;
• děti z dvojjazyčných rodin, kde převažuje jiný jazyk než čeština;
• romské děti, pokud splňují některé z předchozích kritérií.

PODMÍNKY:

Podmínkou výkonu práce DA v rámci projektu je splnění kvalifikace určené pro pozici asistenta pedagoga tak, jak je definováno v zákoně č. 563/2004 Sb. Nedílnou součástí jeho kvalifikace mimo ustanovení uvedeného zákona je znalost cizího jazyka52 na komunikativní úrovni (znalost cizího jazyka je prokazována např. maturitním vysvědčením, jazykovým certifikátem, vysvědčením z jazykové školy, dokladem o absolvování státní jazykové zkoušky, státní zkoušky, případně dokladem o ukončení minimálně základního vzdělání v cizím jazyce).
V krajních případech, kdy škola prokazatelně nemůže zajistit činnost pozice kvalifikovanou osobou, je možné zaměstnat i nekvalifikovaného pracovníka, podrobná pravidla viz kapitola 5.1. Tato podmínka se netýká znalosti cizího jazyka, která musí být splněna již při nástupu osoby na pozici DA.

Kontakt: 774305676, Mgr. Tomáš Policer, zsslovanka@seznam.cz