Volby do školské rady

Časové rozvržení :

a)  4. 10. 2017  15,30 hod. informační shromáždění zákonných zástupců - učebna Klokánek

b)  4. 10. 2017 - 14,00 hod. informační shromáždění pedagog. pracovníků - učebna Klokánek

c)  do 17. 9. 2017  zveřejnění informací o volbě do Rady školy na vchodových dveřích a webových stránkách školy (www.zsslovanka.cz)

d)  Podání návrhů na kandidáty od 4.10. 2017 do pátku 24.10. 2017 – 12,00hod.

e)  24.10 2017 14,00 hodin - zasedání volební komise –sestavení kandidátek

f)  do 27. 10. 2017 – zveřejnění listin kandidátů na vchodových dveřích a webových stránkách školy (www.zsslovanka.cz)

g)  7. 11. 2017 od 14,00 do 16,30 hod. volby ve cvičné kuchyňce

h)  Zveřejnění výsledků – do pěti dnů od voleb.

Ostatní informace: viz přílohy níže