Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče a milé děti,

srdečně vás zveme na ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY v naší škole. Bude pro nás radostí přivítat vás do naší školní rodiny. Věříme, že společně můžeme vytvořit prostředí, kde se děti budou cítit podporované, povzbuzované a motivované k objevování světa kolem sebe. Škola je místem, kde se děti nejen vzdělávají, ale také sdílí společné hodnoty, které přispějí k jejich celkovému rozvoji.

Před tím, než se rozhodnete jít do naší školy k zápisu, prosíme o to, abyste se seznámili se STRUČNÝM KONCEPTEM VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ SLOVANKA (KONCEPT ŠKOLY a PREZENTACE NAŠE ŠKOLA)  a NASTAVENÍM PRAVIDEL VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY. Jsme přesvědčeni o tom, že spolupráce mezi rodiči, učiteli a dětmi vytváří pevný základ pro celkový rozvoj dětí a školní úspěch.

Těšíme se, že vás přivítáme u zápisu do první třídy. ZÁKLADNÍ INFORMACE o organizaci tohoto důležitého dne jsou pro Vás připravené - INFORMACE K ZÁPISUPREZENTACE ZÁPIS.  S KRITÉRII PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY se můžete seznámit zde.

Pokud se rozhodujete o tom, že budete chtít požádat pro své dítě o ODKLAD povinné školní docházky o jeden rok, máme pro vás připravené důležité informace - ODKLAD. Spojenci při tomto rozhodování jistě budou paní učitelky ve školce, které vnímají a mají možnost pozorovat Vaše děti v prostředí podobném tomu školnímu. Dále Vám může pomoci Pedagogicko-psychologická poradna a v neposlední řadě můžete vyčkat do zápisu, kde vám rády poradí naše paní učitelky nebo speciální pedagožka.

Vaše dítě s doporučeným odkladem může zůstat ještě jeden rok ve školce, nebo nastoupit do naší PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY . Ze zkušenosti víme, že kvalitní výuka v přípravné třídě dětem poskytuje solidní základy pro jejich budoucí školní úspěchy. Další podrobnosti o přípravné třídě se dozvíte zde - KRITÉRIA PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.

Pokud se svému předškoláčkovi chcete věnovat a připravovat ho na úspěšný start do školy, prohlédněte si DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA , které Vás povede.
Další zajímavé informace se dozvíte zde:
Jak můžete pomoci svým dětem
- Co je školní zralost
- Jak vybavit svého prvňáčka na vstup do škol
- Spolupráce rodiče - škola, proč je nutná???

Na setkání a budoucí spolupráci se těší

Vaše Slovanka