Školní družina

Platby zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD

Výše měsíčního poplatku za pobyt ve školní družině je určena ředitelem školy, od 1. 9. 2024 je stanovena na 350 Kč na žáka, další úpravy budou zveřejněny dodatkem k vnitřnímu řádu školní družiny.

Školné za ŠD/ŠK je stanoveno ve výši 1750,- Kč za každé pololetí (výše měsíčního poplatku za žáka je určena 350 Kč). Platbu je zákonný zástupce žáka povinný uhradit předem:

pro 1.pololetí je splatné do 30. září 2024 (za září, říjen, listopad, prosinec, leden),
pro 2.pololetí je splatné do 31. ledna 2025 (za únor, březen, duben, květen, červen).

Platba se provádí  převodem  na účet školy 4272 4824/0600 pod přiděleným variabilním symbolem.

Věci potřebné ve školní družině:

Hygienické potřeby – papírové kapesníky, papírové utěrky, sirup – šťáva.

Na odpolední pobyt venku – oblečení na ven.

Na odpolední činnost – zástěrku na výtvarnou činnost.

Případné dotazy Vám odpovíme na telefonním čísle:

+420 777 606 375 - J. Filipi
+420 723 560 366 - Bc. M. Jonášová

 

PROJEKT - LES VE ŠKOLE

Školní družina se od září 2023 připojila k mezinárodnímu programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Je to program, který motivuje pedagogy, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.

Všechna oddělení v průběhu školního roku za doprovodu lesních skřítků uskutečňovala výpravy do přírody i do lesa, poznávala rostliny, živočichy a jejich pobytová znamení. V závěru školního roku vytvořila kroniku lesních skřítků, tvořenou plakáty a pracovními listy o životě lesních organismů.

Úspěšným absolvováním celého programu školní družina získala certifikát Lesní třídy pro každé oddělení a roční patronaci nad 10m² vznikajícího pralesa na Ještědském hřebeni.