Školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání[1] (školský zákon) § 167. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.

- dokumentace a formuláře jsou přiložené níže -

Volby 2024:

Navržení kandidáti:

Za zákonné zástupce:

(bez titulu):

Jitka Filipi

Jaroslav Havlíček

 

Za pedagogické pracovníky:

(bez titulu):

Mgr. Kateřina Černá

Mgr. Pavel Lebduška

 

 

Výsledek a zápis z voleb do školské rady 

 

Zvolení členové školské rady

 

Za zákonné zástupce:                                                                        Za pedagogické pracovníky:

 

Jitka Filipi                                                                                          Kateřina Černá

Jaroslav Havlíček                                                                              Pavel Lebduška


Volby 2021:

Navržení kandidáti:

Za zákonné zástupce:

Jaroslav Havlíček

Alena Dunková

Za pedagogické pracovníky:

Kateřina Černá

Pavel Lebduška

 

Výsledek a zápis z voleb do školské rady - 30. 6. 2021:

počet voličů pedagogů: 4

počet voličů zákonných zást.: 4

Počet hlasů:

Za zákonné zástupce:

Jaroslav Havlíček 4

Alena Dunková 4

Za pedagogické pracovníky:

Kateřina Černá 4 

Pavel Lebduška 4

 

Zvolení členové školské rady:

 

Za zákonné zástupce:

Jaroslav Havlíček

Alena Dunková

Za pedagogické pracovníky:

Kateřina Černá

Pavel Lebduška

 

 

2024 - 2027

2021-2024