Podatelna školy

Podatelna školy

a) Adresa školy:

Základní škola Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, příspěvková organizace

Antonína Sovy 3056

47001 Česká Lípa

Tato adresa je platná pro pracoviště školy a školní jídelny

telefon:   730573056

b) Úřední hodiny:

pondělí – pátek: 9.00 h – 12.00 h

c) Webové stránky školy, elektronická adresa:

www.zsslovanka.cz

zsslovanka@seznam.cz

d) Identifikátor datové schránky:

4e49iex

e) Další možnosti elektronické komunikace:

nejsou

f) Datové formáty pro přijímání dokumentů v digitální podobě:

textové dokumenty - rtf, doc, docx

tabulky – xls, xlsx

ostaní - pdf

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód,  určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.