Doučování

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi pokračuje v  Národním plánu doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v uplynulých školních letech.

Pokud se na doučování chcete přihlásit, využijte email: zsslovanka@seznam.cz, nebo kontaktujte vedení školy.

ÚT

13,00

NADANÍ ŽÁCI

2.A

STŘEDA

13,00

2.A

2.A

ÚT

13,00

2.B NADANÍ

2.B

PONDĚLÍ

13,30

VÁZANÉ PÍSMO

3. ROČNÍKY

ÚT

12,35

ČJ PRO CIZINCE

3. ROČNÍKY

PONDĚLÍ

13,30

VÁZANÉ PÍSMO

3.A

STŘEDA

12,35

ČJ, M, AJ…

3.B

PONDĚLÍ

13,30

DOUČOVÁNÍ 3.C

3.C

STŘEDA

14,00

5.B

5.B

STŘEDA

7,00

5.C

5.C

Pondělí

13,35

Doučování čj

6.B

Pondělí

6,55

Doučování čj

6.r

Pondělí

12,35

Doučování čj

7.A

Pondělí

12,35

Doučování čj

7.A

PO

15,15

MATEMATIKA

7.A

STŘEDA

13,30

ČJ

7.B

ČTVRTEK

13,30

ČJ

7.C

PONDĚLÍ

13,35

MATEMATIKA

7.C

POND

13,30

MATEM

8.A

středa

7,00

Doučování čj

8.B

ČTVRTEK

15,15

MATEMATIKA

8.B

PONDĚLÍ

13,30

ČJ

8.C

čtvrtek

13,30

Doučování čj

9.A

Pondělí

15,15

Doučování M

9.A

STŘEDA

14,00

NJ

9.A

čtvrtek

6,55

Doučování čj

9.B

ÚT

12,35

MATEM

9.B

 

 

 

 

 
 
 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je příjemcem finanční podpory podpory EU.

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.
Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Z aktuálního šetření, které se zaměřovalo na zpětnou vazbu právě k podzimní podpoře doučování mj. vyplynulo, že oslovení ředitelé byli s nastavením podpory spokojeni a dařilo se jim plnit hlavní cíle.
Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.
Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).
Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

 

Čerpáno: https://doucovani.edu.cz/