Coro

20.11. 2020

Celý 1. stupeň ZŠ a deváťáci zasednou do lavic v pondělí 30. listopadu. Žáci 6. až 8. tříd se budou učit také prezenčně, ale turnusově, tedy týden prezenčně a týden distančně. Bližší informace a odkaz na nový rozvrh Vám sdělíme do středy 25. 11.2020

Informace MSMT

15. 11. 2020

NÁVRAT 1. A 2. TŘÍD 18. 11. 2020

13.10.2020:

Vážení rodiče,

jak jste již zaznamenali v médiích, dle usnesení Vlády ČR ze dne 12. října, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hod., platí následující:

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (1. i 2. stupeň),
Zakazuje se osobní přítomnost dětí ve školních družinách a školních klubech,
Na dny 26. a 27. 10. 2020 jsou stanoveny dny volna (28. 10. státní svátek, 29. a 30. 10. podzimní prázdniny),
Distanční výuka se bude řídit PRAVIDLY DISTANČNÍ VÝUKY NA ZŠ SLOVANKA ČESKÁ LÍPA. Tento dokument přikládáme v příloze této zprávy a je přístupný na webových stránkách školy.
Dále přikládáme dokument KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ NA PODZIM 2020 k prostudování v případě potřeby. 
Provoz školní jídelny: školní jídelna ZŠ Slovanka nepřeruší provoz a umožní odběr obědů žákům za dotovanou cenu. Školní jídelny nejsou považovány za provozovnu, která slouží veřejnosti. Dále je umožněno, aby žáci konzumovali jídlo v prostorách jídelny za dodržení všech povinností (hygienická pravidla, rozestupy mezi stoly, 4 osoby u stolu, nošení roušek).  
Všichni žáci školy mají dnešním dnem obědy odhlášené. Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě stravovalo po dobu uzavření školy ve školní jídelně, musíte mu obědy znovu přihlásit. Stravovat se tak budou moci od čtvrtka 15. 10. Pedagogický dozor v ŠJ bude zajištěn.
Žáci se budou stravovat dle tohoto rozpisu (z domova budou docházet samostatně, v ŠJ se nemusí přezouvat):

11.45 – 12.45 hodin – žáci 1. stupně
12.45 – 13.00 hodin – zaměstnanci školy
13.00 – 14. 00 hodin – žáci 2. stupně

 

V případě dotazů kontaktujte své třídní učitele nebo jednotlivé vyučující. Vedení školy je po celou dobu distančního vzdělávání přítomno ve škole.

Věříme, že vše opět zvládneme a 2. 11. se opět sejdeme ve škole při prezenční výuce.

S pozdravem vedení školy.