ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Zaměstnanci školy

Ředitel:

Zástupce pro výchovně - vzdělávací oblast, výchovná poradkyně

Zástupce pro technicko - ekonomickou oblast, koordinátor ICT

Koordinátor environmentální výchovy, EKOŠKOLA

Koordinátor školního vzdělávacího plánu

Výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně - patologických jevů

Poradenské centrum - speciální pedagog

Školní logoped  

Třídní učitelé - šk.rok 2017/2018:

1. stupeň

2.stupeň

Učitelé bez třídnictví

1. A  Mgr. Kateřina Černá

6. A  Mgr. Lucie Šmídová

  Bc. Marcela Fišerová

1. B  Mgr. Petra Žižková

6. B  Mgr. Lucie Kopecká

  Miroslava Jonášová

1. C  Mgr. Jana Kunková

6. C  Mgr. Zuzana Policerová       

  Mgr. Milan Keršláger

*****************************

7. A  Bc. Veronika Šírlová

  Mgr. Marie Klimperová

2. A  Mgr. Hana Broulíková

7. B  Alena Němečková

  Mgr. Václav Krecl

2. B  Mgr. Lenka Skokanová

7. C  Mgr. Pavla Vurmová

  Mgr. Pavel Lebduška

2. C  Mgr. Iva Scharfová

7. D  Mgr. Andrea Konvalinová

  Mgr. Lenka Macková

3. A  Mgr. Blanka Dvořáková

8. A  Mgr. Kateřina Skálová

  Mgr. Markéta Malcová

3. B  Mgr. Jana Pancová

8. B  Mgr. Marie Gajdošíková

  Mgr. Miroslav Michálek

3. C  Soňa Dušánková

8. C  Mgr. Jaroslava Letáková

  Mgr. Zdeňka Vašatová

4. A  Mgr. Iveta Šantrůčková

9. A  Bc. Jitka Kopřivová

   Ing. Václav Vašák

4. B  Mgr. Milena Tanderová

9. C  Mgr. Tomáš Martinec

  Mgr. Jitka Weissová

5. A  Mgr. Blažena Čapková

9. D  Mgr. Alena Hejlová

 

5. B  Mgr. Květoslava Kravcovová  

 

 

5. C  Mgr. Iveta Urbanová

 

  

Asistenti pedagoga

Vychovatelé

Školní družina

 

Školní klub

 

Dětský klub

 

Ostatní kolegové

Personalistka

Ekonomka

Vedoucí školní jídelny

Vedoucí kuchařka

Kuchařky školy

  • Helena Rottová - zást. vedoucí kuch.
  • Miluše Stejskalová
  • Stanislava Vlková
  • Petra Kučerová 
  • Jiřina Bašníková

Školník

   

Uklizečky 

  • Jana Pivoňková
  • Miloslava Valtrová
  • Veronika Součková
  • Marie Řepíková

 

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.