ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Poradenské pracoviště

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.

Školní poradenské pracoviště   

Systémový projekt RAMPS- Kariéra je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Na plný úvazek je dětem, rodičům i učitelům naší ZŠ plně k dispozici speciální pedagog, jehož náplní je:

  1. diagnostika žáka
  2. tvorba plánu péče o žáka
  3. přímá práce se žákem ( individ. i skupinová )
  4. včasná intervence
  5. konzultace pro zákonné zástupce i pedagogické pracovníky
  6. sociálně právní poradenství
  7. krizová intervence
  8. metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy
  9. pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do ZŠ, instruktáž a úprava prostředí

Kontakty:

Mail: zsslovanka@seznam.cz
Tel: 730 57 30 56 (912)

Pracovní doba:

pondělí - pátek: 7:30 - 16:30 hod.

Schůzky se zákonnými zástupci kdykoli po dohodě.

Práce se žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky a dalšími spolupracujícími subjekty.

Akce a aktivity:

Skákání přes švihadlo - foto zde

Slovanka má talenty - foto zde.

Skákání přes gumu - foto zde.

Hry bez hranic - foto zde

23. 5. 2013 - Prezentace projektu ve školním časopise Sovík - květen 2013

Slovanka má talenty - 13.12.2013 - foto zde

Iniciativa žákovského parlamentu - Víčka pro Honzíčka - poděkování rodičů.

Dobrý den,

chtěla bych vám ze srdce moc poděkovat za víčka, která nasbírala Vaše škola.
Mile nás to potěšilo.
Víček potřebujeme velkou spoustu, proto si vážíme každého pytlíku, o to více bylo překvapení takových velkých pytlů :)
Plánujeme s Honzíčkem cestu do lázní na léčbu, kterou bohužel neproplácí pojišťovny.
Děkujeme lidem, které mají dobrá srdce!
Posíláme malý úsměv s velkým díky od Jeníčka.
S pozdravem maminka Nina Šuberová

 

Vážení přátelé Sdružení Linka bezpečí,

 v únorovém čísle bulletinu Sdružení Linka bezpečí  - E-zin - číslo 3, se dozvíte více o novém dokumentárním filmu o Lince bezpečí, jehož hlavním cílem bylo ukázat dětem, že není důvod bát se zvednout telefon v okamžiku, kdy je něco trápí, a zavolat nám. Pro každého je totiž jeho problém tím největším, i když se to okolí nemusí zdát. Často se dá právě tím jedním telefonátem předejít zbytečnému strachu, smutku a zoufalství…
E-zin je volně ke stažení zde.

Zajímavé čtení Vám přeje celý tým Sdružení Linka bezpečí.

 

Něco navíc…

Jsme nabití elektřinou, umíme vyrobit duhu i psát neviditelným inkoustem. Zvládneme Ubongo, nehádáme se
u Ducha a Digit je pro nás hračkou. Testujeme sílu fazolových klíčků, vajíčko nacpeme do lahve od minerálky, která nám pro změnu nafoukne balónek. Uklidníme se až
u tančících brusinek.
Že jsme se zbláznili? Kdepak. Tak to prostě chodí v zájmovém útvaru pro mimořádně vnímavé děti.
Znáš – li něco, co jsme ještě nevyzkoušeli, budeš vítán každý čtvrtek mezi 13.30 a 14.30 hod.

Medializace projektu RAMPS

6.9.2012 - setkání s rodiči integrovaných žáků

8.2.2013 - propagace projektu v rámci zápisu do 1. tříd (informační letáky, komunikace s rodiči)

10.4.2013 - zahájení kurz pro předškoláky - informace o projektu

15.5.2013 - poradenství pro rodiče předškoláků a propagace projektu

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.