ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

O rádiu a spol

Mediální tvorba VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE

1/ Charakteristika mediální tvorby na Základní školy Slovanka

Mediální tvorba je zájmová činnost i povinně volitelný předmět, který mají možnost navštěvovat nejen žáci Základní školy Slovanka, ale všechny děti z Českolipska a okolí. Skládá se z mnoha mediálních činností (školní časopis, tvorba webových aplikací, školní rádio, televize, divadelní kroužek apod.).
V minulém školním roce mediální tvorba organizovala další ročník celostátní soutěže Mladý moderátor – soutěž v moderování pro děti a mládež. Soutěže se zúčastnilo přes 140 žáků z celé České republiky (počet i z krajských a okresních kol). Soutěž podpořila TV Nova a Český rozhlas. V porotě usedla moderátorka České televize Marcela Augustová, bavič a moderátor Petr Novotný a zpěvák David Gránský.
Díky podpoře našich europoslanců jsme již dvakrát navštívili sídlo Evropský parlament v Bruselu a natočili tam rozhlasový pořad.
Žáci z mediální tvorby přispívají do profesionálních médií (Český rozhlas, Hitrádio Crystal, TV Nova) a účastní se komparsů – minulý rok v seriálu TV Nova – Ulice.
Počet schůzek: 4 týdně (časopis, web, rádio, televize, divadlo apod.).
Smyslem mediální výchovy je vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti. Mediální tvorba nabízí poznatky týkající se mediální komunikace a také základní dovednosti práce s médii. Tento volnočasový zájmový útvar vede žáky k poučenému vyhodnocování mediálních sdělení z hlediska jejich záměru a z hlediska jejich vztahu k realitě.
Mediální výchova se v základním vzdělávání věnuje kritickému vnímání mediálních sdělení, interpretaci vztahu médií a reality, stavbě mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vlivu médií ve společnosti a také praktické tvorbě mediálních sdělení a práci v realizačním týmu.

2/Členská základna

Členové redakce mediální tvorby jsou i žáci ostatních škol v České Lípě, redakce je otevřena pro všechny žáky, kteří mají zájem. Věkové složení je od 6 do 18 let.
Školní rádio: 25 žáků
Školní televize: 29 žáků
Školní časopis: 20 žáků
Dramatický kroužek: 10 žáků
Mladý mediální moderátor: 25 žáků

3/ Seznam akcí realizovaných žadatelem (Rádio Slovanka) v roce 2008-2010
• Natáčení videopořadů na server Stream
• Exkurze do Parlamentu ČR – vznik filmu o Parlamentu ČR, rozhovor s nejdůležitějšími politiky v ČR (tehdejší premiér Mirek Topolánek, ministr školství ml. a těl. Ondřej Liška, předseda Parlamentu ČR M. Vlčkem apod.)
• Exkurze redakce MF Dnes
• Prosinec: Vystoupení na nám. T. G. M. v České Lípě– vánoční
• Mladý evropský moderátor 2009 – celostátní soutěž
• Exkurze do Evropského parlamentu v Bruselu, natočení filmu o EP a EU
• Exkurze do TV Nova – kompars v seriálu Ulice, exkurze div. Vinohradské
• Exkurze do Národního divadla, Rádia Impulz

Smyslem mediální výchovy je vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti. Mediální tvorba nabízí poznatky týkající se mediální komunikace a také základní dovednosti práce s médii. Tento VOLNOČASOVÝ ZÁJMOVÝ ÚTVAR vede žáky k poučenému vyhodnocování mediálních sdělení z hlediska jejich záměru a z hlediska jejich vztahu k realitě. MEDIÁLNÍ TVORBA JE AKTIVITOU DĚTÍ A MLÁDEŽE – SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU, VLASTNÍ SEBEREALIZACE.

Kdy a Kde

Mediální tvorba je povinně volitelný předmět, kroužek a nebo dobrovolnická činnost volného času.

Zapojit se do ní může každý od 5 do 18 let. Podmínkou není vztah k ZŠ Slovance.

 

Pravidelné schůzky: úterý - 14, 20 - 16,00 hod.

                                      čtvrtek - 15,10 - 18,00 hod.

                                      pátek - 7, 00 - 7, 45 hod.

Těšíme se na Vás.

Kontakt: Mgr. Tomáš Policer, radioslovanka@seznam.cz, 774305676

Nový zvukový archív: zde

Strarý zvukový archív: zde

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.