ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Škola jinak

 

 

Název projektu:

Škola jinak

 

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003522

Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Žadatel: Základní škola Slovanka, Antonína Sovy 3056, Česká Lípa, příspěvková organizace

Náklady projektu: 1 505 496,- Kč

 

Cílové skupiny projektu 

Pedagogičtí pracovníci, Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, Žáci

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

 

 

Aktivity:

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Tandemová výuka na ZŠ

Nové metody ve výuce na ZŠ - Matematická gramotnost

Nové metody ve výuce na ZŠ – Inkluze

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - Matematická gramotnost

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

 

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.