ZŠ Slovanka
titulektitulekFacobook ZŠ Slovanka

Podpora rodičů v péči o děti 1. stupně...

 

 

 

 

 

Název projektu:

Podpora rodičů v péči o děti 1. stupně v době mimo vyučování a o prázdninách v České Lípě

 

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000351

Doba realizace projektu: 1.7.2016 – 30.6.2018

Žadatel: Základní škola Slovanka, Antonína Sovy 3056, Česká Lípa, příspěvková organizace

Náklady projektu: 4 506 428,4 Kč

 

Cílové skupiny projektu 

Rodiče s malými dětmi

Popis projektu:

Projekt cílí na podporu zaměstnanosti rodičů dětí 1. stupně ZŠ v České Lípě a okolí. Při ZŠ Slovanka bude vytvořena kapacita dostupné a kvalitní péče o děti během školního roku i prázdnin dle zjištěných

potřeb. Rodiče tak budou flexibilnější na trhu práce a vůči požadavkům zaměstnavatelů.

O děti bude postaráno skrze:

-          příměstské tábory o prázdninách,

-          dětský klub v době školní družiny (navýšení kapacit)

-          dětský klub mimo dobu školní družiny (rozšíření času),

-          dětský klub během prázdnin.

 

Cíle projektu:

V tomto projektu chceme zajistit dostupnou, kvalitní, finančně a časově vyhovující péči o děti 1. stupně v České Lípě během školního roku a o prázdninách. Rodiče (především matky) se tak budou

moci plně věnovat své stávající práci a/nebo se zvýší jejich perspektiva na trhu práce, protože budou

časově flexibilnější a budou mít jistotu, že je o jejich děti řádně a dobře postaráno. Rodiče pak také

mohou být za svou práci lépe ohodnoceni.

Klíčové aktivity:

1 Příměstské tábory během letních a jarních prázdnin

Příměstské tábory budou fungovat během pracovního týdne od 7:00 do 17:00 v prostorách dětských klubů na ZŠ Slovanka a budou otevřeny také pro žáky partnerské školy ZŠ Pátova a další zájemce z České Lípy.

2 Dětský klub fungující v provozní době školní družiny

Vzhledem k nízké kapacitě školní družiny ZŠ Slovanka bude založen dětský klub, který bude fungovat v její provozní době a bude určen pro žáky ZŠ Slovanka, které se do ŠD nedostaly.

3 Dětský klub fungující mimo provozní dobu školní družiny

DK v této KA má za úkol zajistit dobrou péči o děti v době, kdy rodiče musí být v práci. V případě zájmu a volných míst pak budou DK otevřeny i pro další školy.

Na základě informací od rodičů a ředitelů zapojených škol budou zřízeny:

- DK fungující v brzkých ranních hodinách (5:30-6:00)

- DK fungující v pozdních odpoledních hodinách (16:30-19:00)

4 Dětský klub během prázdnin

Zřídíme 2 dětské kluby s kapacitou dohromady 30 dětí, které budou během prázdnin fungovat po celý den od 7:00 do 17:00. Tím bude zajištěna péče o děti i během krátkého volna, kdy musí rodiče chodit do práce.

5 Koordinace aktivit

Na začátku projektu bude nutné vybavit plánované herny a provést nákup potřebných pomůcek, zorganizovat přihlašování dětí do příměstských táborů a dětských klubů (tzn. vytvořit a shromáždit přihlášky), rozdělit děti do turnusů táborů a jednotlivých klubů, připravit smlouvy s rodiči a koordinace jejich podepisování. V průběhu projektu bude nutné dohlížet na fungování jednotlivých dětských klubů i příměstských táborů.

 

 

Rodiče vítáni EkoskolaProjekt zdravá školaŠkolní poradenské pracovištěŠkola v pohybuRádio SlovankaEkoskola
Copyright 2009 | Developed by Ace IT s.r.o.