PŘÍPRAVA 9. ROČNÍKŮ NA PŘIJ. ŘÍZENÍ NA SŠ

 

ROZVRH A TŘÍDNÍ KNIHA ZDE

 

Vážení rodiče,

posíláme Vám základní informace k možnosti OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE od 11. 5. 2020 (9. ROČNÍK):

Účast na výuce je ZCELA DOBROVOLNÁ, rozhoduje o ní zákonný zástupce dítěte.
Zákonný zástupce musí podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM RIZIKOVÝCH SKUPIN stanovených Ministerstvem zdravotnictví (posíláme v příloze, je nutné vytisknout, podepsat a dopravit do školy do 7. 5. – stačí hodit do schránky školy).
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 7. 5. Žáka NELZE ZAŘADIT DO ŠKOLNÍ SKUPINY POZDĚJI.
Výuka bude zaměřená na PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY.
Vstup do budovy školy je umožněn POUZE ŽÁKŮM.
Výuka bude probíhat KAŽDÝ DEN (PONDĚLÍ AŽ PÁTEK) vždy 4 VYUČOVACÍ HODINY (1 blok 1,5 hodiny ČJ, 30 minut přestávka, 1 blok 1,5 hodiny M).
V případě nepřítomnosti žáka ho omlouvá zákonný zástupce (bude probíhat evidence docházky).
Výuka bude probíhat ve stálých 15 členných skupinách v jedné učebně. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
V jedné skupině se budou střídat 2-3 učitelé.
Každá skupina bude přicházet a odcházet „svým“ vchodem, ukládat boty a oblečení si bude na předem určených místech.
Žáci i učitelé se v budově školy mohou pohybovat pouze s ROUŠKOU (NA DEN 2 ROUŠKY), pouze ve chvíli, kdy budou žáci sedět v lavicích, bude probíhat frontální výuka, mohou si roušku na pokyn vyučujícího sundat a uložit do igelitového sáčku.
Ve třídách i ostatních prostorách musí žáci dodržovat odstup 2 m.
V provozu bude ŠKOLNÍ JÍDELNA, kde budou obědy vydávány za přísných hygienických podmínek, žáci se budou stravovat po skupinách, při konzumaci jídla budou roušku ukládat do igelitového sáčku.
ŠKOLA ZAJISTÍ ÚKLID A DESINFEKCI PROSTOR dle platných nařízení.

PODROBNÉ INFORMACE O ORGANIZACI VÝUKY OD PŘÍŠTÍHO TÝDNE VÁM ZAŠLEME NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKA 7. 5.

V příloze posíláme celé vyjádření Ministerstva školství a čestné prohlášení k podpisu. Doručením podepsaného čestného prohlášení přihlásíte své děti do výuky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdělení místností  a toalet, režim dne:

 

Začátek výuky: 8, 00 hod.

Konec výuky: cca 11,30 hod, potom možnost postupného odchodu na oběd.

 

9.A - kmenová učebna 9. A - toalety II. stupně, vstup hlavním vchodem školy, šatna jazyková učebna patro

9.B - - kmenová učebna 9. B - toalety I. stupně, vstup koridorem, šatna jazyková učebna přízemí

9.C - - učebna Klokánek - toalety u tělocvičny, vstup tělocvičnou, šatna - u tělocvičny

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZÁSADY CHOVÁNÍ V OBDOBÍ VÝSKYTU COVID-19 PŘI NÁVRATU DO ŠKOLY – ŽÁCI 9. TŘÍD

Žák je povinen dodržovat tato stanovená hygienická pravidla a pravidla chování:

1. Po celou dobu pobytu v okolí školy a v prostorách školy žáci dodržují pokyny všech pracovníků školy.

2. Na pohyb žáků před školou a ve škole se vztahují stejná pravidla jako na cestu do školy a zpět – odstup 2 metry, zakrytí úst a nosu.

3. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Ve škole se žáci pohybují ve vymezených prostorách.

4. Ihned po příchodu do školy musí žák použít dezinfekci na ruce. Dále pak vždy po použití toalety a po každém vyučovacím bloku.

5. Žáci dbají zvýšené opatrnosti při používání alkoholové dezinfekce. Dezinfekci použijí tak, aby pokryla celou plochu rukou a zápěstí. Vtírají, dokud není kůže suchá – cca 1 minutu. Použít max. 10x denně.

6. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

7. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.

8. Nejpozději při prvním vstupu do školy předkládá žák „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.

Opakované nedodržování těchto zásad je po prokazatelném upozornění nezletilého žáka zákonnému zástupci důvodem k vyřazení žáka z přípravy.


V případě dotazů volejte třídním učitelům nebo vedení školy.

S pozdravem Vaše Slovanka

ROZVRH A TŘÍDNÍ KNIHA ZDE