Zápis do 1. tříd

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

 

Nástup do školy ve školním roce 2021/2022 je ve středu 1. září 2021.

 

Slavnostní zahájení školního roku pro prvňáčky proběhne v 8.00 před hlavním vchodem do budovy školy, v případě nepříznivého počasí ve vstupní hale. Po společném uvítání půjdou paní učitelky, děti a rodiče do tříd, kde budou připraveny další aktivity. Moc prosíme, aby s každým prvňáčkem šly do třídy maximálně dvě doprovázející osoby. Toto slavnostní zahájení školního roku bude ukončeno asi v 8.45 – 9.00 hodin. Poté děti mohou s rodiči odcházet domů. Pokud budete potřebovat, aby děti šly hned první den do školní družiny, je to samozřejmě možné.

 

Co mají mít děti v tento den s sebou:

- Děti ani rodiče se nemusí přezouvat.

- Děti v tento den nebudou ve škole potřebovat žádné pomůcky, ale necháme zcela na zvážení rodičů, zda si přinesou „kornout“ se sladkostmi, aktovku, penál. Možná se už těší na to být opravdovým školákem… J

 

Jaká opatření budou platit vzhledem k situaci COVID 19:

- Na základě aktuálně platného „MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZDR z 30. 7. 2021“ a „SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022“ vydaném MŠMT dne 17. 8.

2021 musí mít všichni žáci ve společných prostorách školy nasazenou roušku, kterou si mohou sundat ve chvíli usazení do lavic ve třídě. Rodiče, kteří budou děti do školy doprovázet, musí mít po celou dobu respirátor. Paní učitelka si může ve třídě respirátor sundat (samozřejmě pokud je plně očkovaná, testovaná, nebo je v ochranné lhůtě po prodělaném covidu).

 

Úvodní třídní schůzka se koná dne 1. 9. od 16.00 hodin v jednotlivých prvních třídách. Zde se seznámíte také s paní vychovatelkou školní družiny a dozvíte se další potřebné informace o výuce v následujících dnech, testování žáků apod.

Prosíme, abyste na tuto třídní schůzku přišli bez dětí. Děkujeme za pochopení.

 

Na naše nové prvňáčky se už moc těšíme a všichni věříme, že školní rok 2021/2022 se bude nést ve znamení klidu, pohody a radosti z pilné práce.

 

Vaše Slovanka

 

 

.
APLIKACE BUDE SPUŠTĚNA OD 1. 4. 2021

 

Procvičování pro budoucí prvňáčky- zde

 a оны Бага сургуулийн бүртгэл