Jméno třídní učitelky : Mgr. Jaroslava LETÁKOVÁ

Telefon: 730 573 056 (po tónu zadat č. 926)

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě kdykoli, kabinet zástupců ředitele pavilon B, přízemí, číslo dveří 15

Kabinet: kabinet zástupců ředitele pavilon B, přízemí, číslo dveří 15