Jméno třídní učitelky: Mgr. Andrea KONVALINOVÁ

Telefon: 730 573 056 (po tónu zadat č. 919) 

Konzultační hodiny: pondělí 11.50 - 12.35, kabinet fyziky, pavilon B, 1. patro, číslo dveří 35               

Kabinet: kabinet fyziky, pavilon B, 1. patro, číslo dveří 35