Jméno třídní učitelky: Mgr. Pavla VURMOVÁ

Telefon: 730 573 056 (po tónu zadat 924) 

Konzultační hodiny: pondělí 12.30 - 13.30, kabinet chemie, pavilon B, 1. patro, číslo dveří 33

Kabinet: kabinet chemie, pavilon B, 1. patro, číslo dveří 33