Jméno třídní učitelky: Bc. Veronika ŠÍRLOVÁ

Telefon: 730 573 056 (po tónu zadat 917) 

Konzultační hodiny: čtvrtek 13.30 - 14.30, kabinet NJ, pavilon B, 1. patro, číslo dveří 40

Kabinet: pavilon B, 1. patro, číslo dveří 40