Jméno třídní učitelky: Mgr. Milena TANDEROVÁ

Jméno vychovatelky:

Telefon: 730 573 056 (po tónu zadat č. 915)

Konzultační hodiny: pondělí 13.00 - 14.00, třída 4. B, pavilon C, 1. patro, číslo dveří 69

Kabinet: pavilon C, 1. patro, číslo dveří 64