Jméno třídní učitelky : Mgr. Jana KUNKOVÁ

Telefon: 730 573 056 (po tónu zadat č. 911)

Konzultační hodiny: středa 12.30 - 13.30, třída 1.C, pavilon C, přízemí, číslo dveří 58

Kabinet: pavilon C, 1. patro, číslo dveří 66