Jméno třídní učitelky : Mgr. Kateřina ČERNÁ

Telefon: 730 573 056 (po tónu zadat č. 925)

Konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 15.00, třída 1.A, pavilon H, 1. patro, číslo dveří 90

Kabinet: pavilon H, 1. patro, číslo dveří 112