Naše škola se zapojila do mezinárodní programu Ekoškola.

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého žáci:

 • zakládají celoškolní pracovní tým
 • poznávají a učí se o environmentálních tématech,
 • usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí,
 • vytvářejí vlastní Ekokodex,
 • analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech,
 • navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Cílem je snížení ekologického dopadu školy na životní prostředí a zlepšení prostředí ve škole a v jejím okolí.

Úspěšné školy získávají prestižní mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.

Realizace projektu se skládá ze sedmi kroků:

 • založení pracovního týmu, který se schází a informace předává do jednotlivých tříd
 • analýza ekologického stavu školy
 • plán činností
 • monitorování a vyhodnocování
 • environmentální výchova ve výuce
 • informování a spolupráce
 • ekokodex

Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

V roce 2011 se nám podařilo získat první titul "EKOŠKOLA", který jsmev roce 2013 a v roce 2015 obhájili.

Jsme první školou v České Lípě, která se tímto titulem může pochlubit.

Ekokodex ZŠ SLOVANKA, Česká Lípa:

 • Regulujeme teplo ve třídách
 • Šetříme vodou a energií
 • Třídíme správně odpad
 • Používáme recyklované sešity a papír
 • Svítíme přiměřeně
 • Šetříme materiál a pomůcky
 • Staráme se o výzdobu tříd
 • Pečujeme o zahradu a hřiště
 • Udržujeme pořádek ve třídách i v okolí školy

EKOTÝM:

Mgr. Václav Špetlík                                    pan ředitel

Mgr. Ladislav Ličík                                     koordinátor EVVO

Marcela Fišerová                                       zástupce učitelů

Mgr. Ivana Štefková                                   zástupce učitelů

Milan Rusov                                               školník

Lenka Bittnerová                                        hospodářka

Lenka Žaludová                                         vedoucí školní jídelny

Každá třída naší školy je zastoupena dvěma žáky, kteří pravidelně předávají získané informace, rady a nápady z ekotýmu ve svých třídách a zpětně přináší připomínky a nápady k řešení do ekotýmu.