Informace o zadání zakázek 1.kategorie dle bodu 7.9 Směrnice RM platné od 1.9.2017:

Poř. číslo

Obj. č./ sml.

Ze dne

Druh zakázky

dodavatel

Č. dokladu

1.

smlouva

9.1.2018

zprac.mezd

Filipi Jitka

FP 2

11000

2.

objednávka

26.1.2018

dílničky projekt 13

Everesta s.r.o.

FP 60

18000

3.

smlouva

29.1.2018

doprava žáci LVK

Safe Travel

FP 70

16214

4.

smlouva

29.1.2018

ubyt.LVK

Hotel javor

FP 71

90000

5.

objednávka

12.2.2018

skříně trojdílné

Grolmus M.

FP 102

32745

6.

objednávka

12.2.2018

skříně šatní

Grolmus M.

FP 103

16750,01

             

7.

objednávka

12.2.2018

skříně čtyřdílné

Grolmus M.

FP 104

36800

8.

smlouva

12.2.2018

zpracování mezd

Filipi Jitka

FP 105

11000

9.

smlouva

13.2.2018

vyúčt.elektřiny

Centropol

FP 111

28609

10.

smlouva

13.2.2017

vyúčt.elektřiny

Centropol

FP 112

21856

11 objednávka 19.22018    výtv. potřeby DK proj.13          Lípa Velkoobchod                    FP137 29.733,- Kč
12 objednávka 28.2.2018  vstupenky divadlo  Kultura Č.Lípa       FKSP 8 12.480,- Kč
13 objednávka 5.3.2018  traktor vč.přísl.       AGROZETCENTRUM Ml.Bol. .      FP 172    269.500,- Kč
14 smlouva 6.3.2018 zprac.mezd  Filipi Jitka                                    FP 173 11.000,- Kč
15 objednávka 7.3.2018 ŠM ZŠ      Lípa Velkoobchod                            FP 187 29.638,- Kč
16 objednávka 7.3.2018  podhledy sborovna Filipi René        FP 189 35.455,- Kč
17 smlouva 14.3.2018  vyúčt.elektřiny Centropol Energy,a.s.                Fp 191    19.333,- Kč
18 smlouva 14.3.2018  vyúčt.elektřiny       Centropol Energy,a.s.                   FP 192    20.234,- Kč
19 objednávka 16.3.2018  svítidla-výměna JAKUB a.s.                                    FP 206 10.697,- Kč
20 objednávka 16.3.2018  dílničky DK projekt Everesta s.r.o.     FP 214  18.000,- Kč
21 objednávka 23.3.2018 zvlhčovače vzduchu FKSP Drdlová Ilona    FKSP 11   18.980,-Kč
22 objednávka 29.3.2018  dílničky projekt 13 Everesta s.r.o.      FP 247 18.000,- Kč
23 objednávka 31.3.2018  kult.akce FKSP Blahníková Eva                       FKSP 15 15.770,- Kč
24 smlouva 6.4.2018  zprac.mezd  Filipi Jitka                                   FP 267 11.000,- Kč
25 smlouva 10.4.2018 vyúčt.elektřiny Centropol Energy a.s.                         FP 275 21.627,-Kč
26 smlouva 10.4.2018 vyúčt.elektřiny   Centropol Energy a.s.                       FP 276 21.478,- Kč
27 objednávka 16.4.2018 chlad.skříň Gastro Market s.r.o.                FP 291 40.304,-Kč
28 objednávka 30.4.2018  dílničky projekt 13 Everesta s.r.o.                           FP 324 18.000,-Kč
29 objednávka 30.4.2018 DVPP šablony 22 Bomerová Eva  FP 338 28.950,-Kč
30 objednávka 7.5.2018 DVPP šablony 22 Bomerová Eva FP 350 28.950,-Kč
31 smlouva 7.5.2018 zpracování mezd Filipi Jitka FP 346 11.000,-Kč
32 objednávka 9.5.2018 nájem kina Ml.moder. Nevole Ant. FP 360 32.186,-Kč
33 objednávka 10.5.2018 UP DITONI FP 362 15.140,-Kč
34 smlouva 11.5.2018 vyúčt.elektř. Centropol FP 363 20.394,-Kč
35 smlouva 11.5.2018 vyúčt. elektř. Centropol FP 364 18.337,-Kč
36 objednávka 16.5.2018 občerstvškolení šabl.22 Hornets FP 377 10.000,40Kč
37 objednávka  30.5.2018 zprac.projekt.dok.   Lokajíčková FP 432   15.000,-Kč
38  smlouva 31.5.2018   notebooky Technimax   FP 436 79.497,-Kč 
39  objednávka 31.5.2018   dílničky DK proj.13  Everesta  FP 445  18.000,-Kč
40  objednávka 31.5.2018   doprava žáci  Safe travel  FP 457  11.132,-Kč
41 smlouva  6.6.2018   zpracování mezd  Filipi Jitka  FP 466   11.000,-Kč 
42  smlouva 13.6.2018   vyúčt.elektř.  Centropol  FP 485   17.808,-Kč
43  smlouva 13.6.2018   vyúčt.elektř.  Centropol  FP 486  21.473,-Kč
44  objednávka  14.6.2018  nátěry sklep  Kulha Mir.  FP 487  29.200,-Kč
45  objednávka  15.6.2018  svítidla do tříd k vým.  Jakub a.s.  FP 495  21.394,-Kč
46  objednávka  15.6.2018 dílničky DK proj.13   Everesta  FP 499  18.000,-Kč
47   objednávka   19.6.2018 UP 2.st.   Geom  FP 510  11.970,-Kč
48   objednávka  19.6.2018  UP Ma 1.st.  Geom  FP 511  29.360,-Kč
49   objednávka  19.6.2018  UP 1.st.  Geom  FP 512   46.194,-Kč
50   objednávka  19.6.2018 UP Ma PU   Geom  FP 513  21.248,-Kč
51  objednávka  19.6.2018 UP šablony 22 Geom FP 514  18.751,-Kč
52  objednávka  26.6.2018 UP 2.st. Geom FP 535  15.124,-Kč
53  žádost 28.6.2018 doovl.FKSP přísp. Vošická FKSP 22  21.580,-Kč
54  objednávka 29.6.2018 PS k prodeji Bridge Publishing FP 546  39.618,-Kč
55  objednávka  29.6.2018 foto žáci   Poul O.  FP 548  21.660,-Kč
56  smlouva  29.6.2018  zprac.mezd  Filipi Jitka  FP 550  11.000,-Kč
57  objednávka 10.7.2018  Bookretail   UP  FP 564   18.170,-Kč
58 smlouva 13.7.2018 Vema upgrade FP 565  11.121,11Kč
59 smlouva 13.7.2018 Radek Šťastný vytv.web.str. FP 566  27.000,-Kč
60 smlouva 13.7.2018 Centropol vyúčt.energie FP 568 15.607,-Kč
61 smlouva 13.7.2018 Centropol vyúčt.energie FP 569 21.164,-Kč
62  objednávka  18.7.2018  I.W.M.  čištění digest.ŠJ  FP 576  36.663,-Kč
63  objednávka  19.7.2018 Klouček V.   vým.ohřívače vody  FP 578  10.441,-Kč 
64  smlouva  19.7.2018 Klouček V.  vým.vodov.potrubí  FP 579  87.040,-Kč
65  smlouva  6.8.2018 Adaptiv Technology  stravování PT 7/18  FP 582  56.160,-Kč
66  smlouva  6.8.2018 Filipi Jitka  zprac.mezd  FP 586  11.000,-Kč
67  objednávka  8.8.2018 Lipa  UP 1.tř.  FP 589  11.721,-Kč
68  objednávka  10.8.2018 Hůra M. zemní práce-vým.vod.potr.   FP 597  45.564,-Kč
69  smlouva  10.8.2018 Filipi René rekonstr.schodiště  FP 598  197.091,-Kč
70 objednávka 27.8.2018 Miro Kuľha  výměna PVC schodiště FP 623 15.000,-Kč 
71 objednávka 27.8.2018 Miro Kuľha malování tříd FP 624 16.000,-Kč
72 objednávka 27.8.2018 Miro Kuľha opravy a nátěry sokl FP 625 42.000,- Kč
73 objednávka 29.8.2018 Adaptiv Technology s.r.o. stravování PT proj.77 FP 629 56.340,- Kč
74  objednávka 29.8.2018 Tschunko Petr-montáž a  elektroinstal.práce FP 631 15.312,- Kč
75 objednávka 31.8.2018 EuroAgentura Hotels a T. výjezd FKSP zaměstnanců FKSP 70.675,- Kč
76 objednávka 6.9.2018 Mgr.Aleš Havlík GEOM UP FP 661 25.756,- Kč
77 smlouva 6.9.2018 Filipi Jitka  zprac. mezd FP 662 11.000,- Kč
78 objednávka 11.9.2018 Lípa Velkoobchod papír výtvar.potřeby proj.77 FP 671 20.014,- Kč
79 objednávka 13.9.2018 HP tronic reproduktor FP 721 20.239,- Kč
80 objednávka 14.9.2018 Blahníková Eva stravné PT FP 685 10.849,- Kč
81 objednávka 20.9.2018 Lipa Velkoobchod papír ŠM ZŠ 1.st. FP 702 24.960,- Kč
82 objednváka 20.9.2018 Lípa Velkoobchod papír ŠM SD FP 703 24.592,- Kč
83 objednávka 26.9.2018 INSGRAF s.r.o. UP DYS FP 742 10.044,- Kč
84 smlouva 3.10.2018 Filipi Jitka zpracování mezd FP 762 11.000,- Kč
85 objednávka 4.10.2018 Ing.Pavel Janíček větráky do tříd FP 766 10.332,-Kč
86 smlouva 10.10.2018 Centropol Energy,a.s. elektr.energie FP 770 22.362,- Kč
87 smlouva 10.10.2018 Centropol Energy,a.s. elektr.energie FP 771 17.560,- Kč
88 objednávka 11.10.2018 JAKUB a.s. svítidla do tříd FP 772 32.091,- Kč
89 objednávka 12.10.2018 Michal Grolmus-truhlář dveře sklep,poj.událost FP 776 18.150,-Kč
90 objednávka   15.10.2018 Safe travel s.r.o. doprava Educa FP 780 10.164,-Kč
91  objednávka 15.10.2018 Safe travel s.r.o. doprava žáci FP 781 15.488,- Kč 
 92 objednávka 19.10.2018 Safe travel s.r.o.  doprava žáci FP 808 12.402,50 Kč
93 objednávka 22.10.2018 HS4 Education s.r.o. UP 1. st. FP 820 25.650,- Kč
94. objednávka 31.10.2018 Stiefel Eurocart s.r.o. UP mapy FP 855 21.500,- Kč
 95 smlouva 10.11.2018 Filipi Jitka zpracování mezd FP 868 11.000,- Kč
96 smlouva 10.11.2018 Bakaláři software s.r.o. licence softw.2019 FP 872 15.000,- Kč
 97 objednávka 12.11.2018 Horský Hotel Javor  ubyt.Ml.moderátor FP 881 40.000,-Kč
98. smlouva 12.11.2018 Centropol Energy, a.s. vyúčt.el.energie FP 888 22.098,- Kč
99. smlouva 12.11.2018 Centropol Energy,a.s. vyúčt.ek.energie FP 889 24.047,- Kč
100 smlouva 14.11.2018 BUROPROFI s.r.o. xerox.papír FP 899 12.390,- Kč
101 objednávka 16.11.2018 eFitness a.s. ZU kr.fitness-věž FP 912 20.495,-Kč
102 objednávka 19.11.2018 Jarošová Václava Ml.moderátor-ubytování FP 919 40.100,-Kč
103 objednávka 21.11.2018 Pema Velkoobchod drogerie FP 927 15.530,-Kč
104 smlouva 22.11.2018 Nemymed s.r.o. prevent.prohlídky FP 937 14.400,- Kč
105 objednávka 27.11.2018 POČÍTÁRNA s.r.o. UP notebooky FP 941 48.258,- Kč
106 objednávka 27.11.2018 POČÍTÁRNA s.r.o. UP noteb.do učeb. PC FP 943 48.159,-Kč