image001

 

 Název projektu:

Podpora rodičů v péči o děti 1. stupně v České Lípě 2

 

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007835

Doba realizace projektu: 1.7.2018 – 30.6.2021

Žadatel: Základní škola Slovanka, Antonína Sovy 3056, Česká Lípa, příspěvková organizace

Náklady projektu: 8 974 314,72 Kč

 

Cílové skupiny projektu 

Rodiče s malými dětmi

Popis projektu:

Projekt cílí na podporu zaměstnanosti rodičů dětí 1. stupně ZŠ v České Lípě a okolí. Při ZŠ Slovanka bude vytvořena kapacita dostupné a kvalitní péče o děti během školního roku i prázdnin dle zjištěných potřeb. Rodiče tak budou flexibilnější na trhu práce a vůči požadavkům zaměstnavatelů.

O děti bude postaráno skrze:

-              příměstské tábory o prázdninách,

-              dětský klub v době školní družiny (vyšší kapacita),

-              dětský klub mimo dobu školní družiny.

Cíle projektu:

V tomto projektu chceme zajistit dostupnou, kvalitní, finančně a časově vyhovující péči o děti 1. stupně v České Lípě během školního roku a o prázdninách. Rodiče (především matky) se tak budou

moci plně věnovat své stávající práci a/nebo se zvýší jejich perspektiva na trhu práce, protože budou

časově flexibilnější a budou mít jistotu, že je o jejich děti řádně a dobře postaráno. Rodiče pak také

mohou být za svou práci lépe ohodnoceni.

Klíčové aktivity:

1 Příměstské tábory během prázdnin

Příměstské tábory budou fungovat během pracovního týdne od 7:00 do 17:00 v prostorách dětských klubů na ZŠ Slovanka a budou otevřeny také pro žáky partnerské školy ZŠ Pátova a další zájemce z České Lípy.

2 Dětský klub fungující v provozní době školní družiny

Vzhledem k nízké kapacitě školní družiny ZŠ Slovanka a ZŠ Jižní budou založeny dětské kluby, které budou fungovat v její provozní době a bude určeny pro žáky ZŠ Slovanka a ZŠ Jižní, které se do ŠD nedostaly. Provozní doba je do 16.30 hodin

3 Dětský klub fungující v pozdních odpoledních hodinách

Od 16:30 do 18:00 hodin bude fungovat jeden dětský klub na ZŠ Slovanka, který je určen pro děti rodičů s delší pracovní dobou.

4 Koordinace aktivit

Na začátku projektu bude nutné vybavit plánované herny a provést nákup potřebných pomůcek, zorganizovat přihlašování dětí do příměstských táborů a dětských klubů (tzn. vytvořit a shromáždit přihlášky), rozdělit děti do turnusů táborů a jednotlivých klubů, připravit smlouvy s rodiči a koordinovat jejich podepisování. V průběhu projektu bude nutné dohlížet na fungování jednotlivých dětských klubů i příměstských táborů.