Na této stránce bychom Vás rádi seznamovali, kde jsme  získali podporu pomoci grantů, nadací, projekty nebo sponzoring.

Uvádíme zde podporu  větší než 100 000 Kč.

  Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv - Podpora rodičů v péči o děti 1.stupně v době mimo....
  Podrobné vyúčtování rozvojového programu MŠMT
„Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
za rok 2018
  Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018 - Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“
 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-24277/2017 - Vyúčtování dotace MŠMT za rok 2018Vyúčtování dotace MŠMT za rok 2018

1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

Společensky účelná pracovní místa

15. 5. 2017 do 30. 4. 2018

Společensky účelná pracovní místa

září 2014

PARTNERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ PRO ROZVOJ PODNIKAVOSTI (CZ. 1.07/1.1.00/54.0073) – 160000 Kč

září 2014

Podnikáme – pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem 610 632 Kč

duben 2014

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku - Nájezdová rampa do budovy školní družiny a jídelny  v grantovém řízení Oranžové schody v částce  250000 Kč.

květen 2013

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku Vašemu  projektu Mladý zpravodajský moderátor 2013 v  částce 100000 Kč.

leden 2011

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku Vašemu  projektu Mladý moderátor 2011 v  částce 100000 Kč

listopad 2009

Distribuce ČEZ – multimediální učebna Klokánek – 500000 Kč